Odlučovač mikro mlhy s předfiltrem

  • Micro Mist Separator with Prefilter YAMF

    Micro Mist Separator s předfiltrem YAMF

    Princip odlučovače mikro mlhy: je to, že když dvoufázový tok (suspendované částice a vzduch) z tangenciálního katétru po vstupu do odlučovače provede rotační pohyb podél výstelky odlučovače, kde budou ovlivněny odstředivou silou, gravitací a třením , protože pevné materiály s vysokým třením, takže jeho rychlost otáčení se postupně zmenšuje, vnitřní povrch klesá ke spodní části výboje odlučovače tyčinek; V tomto okamžiku je proudění vzduchu vystaveno menšímu tření a rychlost je snížena méně. Když se otáčí a padá, lomí se nahoru lomem kužele, čímž se víří pohyb nahoru a tvoří se vnitřní vrstva horního proudu vzduchu (známá jako vzduchové jádro). Po ZUI je vypouštěn z horního výfukového potrubí, to znamená, že je dokončena separace vzduchu a hmoty. Mezi nimi jsou částice nebo prášek s menším průměrem často nasávány do proudění vzduchu nahoru a vytlačovány z horní části před dosažením stěny.