Systém čistého vzduchu v přístavu

  • Lubricator

    Maznice

    Redukční ventil je ventil, který automaticky udržuje stabilní výstupní tlak nastavením vstupního tlaku na požadovaný výstupní tlak a spoléhá se na energii samotného média. 
    Z hlediska mechaniky tekutin je tlakový redukční ventil místním odporem, který může změnit prvek škrticí klapky, to znamená změnou škrticí oblasti, takže se změní průtok a kinetická energie kapaliny, což způsobí různé tlakové ztráty, aby dosáhnout cíle dekomprese. Poté se spoléhejte na ovládání a regulaci systému tak, aby ventil po kolísání tlaku a vyvážení síly pružiny, aby ventil po tlaku v určitém rozsahu chyb udržoval konstantní.